اساسنامه اداری

اساسنامه اداري ، حقوقي شرکت مهندسين مشاورآريا پژوهش آلفا(ویرایش چهارم)

اساسنامه اداري حقوقي آريا پژوهش آلفا با شماره ثبت: ۳۱۸۰۵۳ وشناسه ملي:۱۰۱۰۳۵۴۱۱۷۲مشتمل بر هفت فصل و ۳۲ ماده، تصويب شده در آخرين مجمع عمومي،فني، علمي وحقوقي بوده و براي تمامي افراد آلفا لازم الاجرا مي باشد .

Ariya Pazhohesh Alpha Company /www.apaco.ir

فصل اول:
معرفي و اهداف
ماده ۱: نام:
نام :شرکت مهندسين مشاورآريا پژوهش آلفا مي باشد،که شرکتي علمي ، تخصصي،فني ، ژوهشي و غير سياسي که در اين اساسنامه اختصارا آلفا ناميده مي شود.

ماده۲: تابعيت:
آلفا تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و تمام اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي، ولايت مطلقه فقيه ، و نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند و هيچيک از اعضاء حق فعاليت عليه جمهوري اسلامي ايران را ندارند. در غير اينصورت عضويت آنها در آلفا به صورت خوبخود کان لم يکن خواهد بود.

ماده۳:مدت فعاليت آلفا:
مدت فعاليت آلفا به شماره ثبت: ۳۱۸۰۵۳ وشناسه ملي:۱۰۱۰۳۵۴۱۱۷۲وکد اقتصادي: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰از تاريخ ثبت ۹/۱۱/۱۳۸۶ که در اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضائيه) براي مدت نامحدود مي باشد.

ماده ۴:اصول فعاليت هاي آلفا:
فعاليت هاي آلفا با اولويت اصل ۴۴ قانون اساسي ( خصوصي سازي و گسترش آن)  مي باشد و بنا به گفته هاي مقام معظم رهبري حضرت آيت ا… خامنه اي کاربردي کردن علوم و پژوهش ها طرح ريزي ودر راستاي خودکفايي کشور عزيزمان ايران با دانش ايراني و با بومي نمودن علوم تخصصي صنايع مختلف ، فعاليت خود را پيش مي گيرد.

ماده۵: مالکيت آلفا:
آلفا داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و هيچگونه وابستگي به هيچگونه از ارگانهاي دولتي جمهوري اسلامي ايران ندارد(بنا به اصل ۴۴ قانون اساسي ، بمنظور خصوصي سازي(

ماده ۶: محل فعاليت آلفا:
محل اصلي ثبت شده آلفا تهران و فعاليت شعبه هاي آلفا در اهواز و اصفهان ، و به صورت الکترونيک و مجازي مي باشد.( بنا به تسهيل امور و استفاده از خدمات الکترونيک)

ماده۷ : اهداف آلفا:
اهداف آلفا به شرح زير است:
۱٫ توسعه و گسترش پژوهش در زمينه علوم کاربردي و محض (در سه شاخه اصلي فني مهندسي، علوم تجربي، علوم انساني)
۲٫ ارائه خدمات علمي و فني وعملياتي در سطح ملي و بين‌المللي
۳٫ ارائه خدمات تخصصي فني در زمينه هاي علوم مهندسي با داشتن دپارتمان هاي تخصصي اين علوم
۴٫ ارائه خدمات علمي ، فني ، ساخت وتجهيز در زمينه صنايع نفت گاز و پتروشيمي ، محيط زيست ، حفاري و…
۵٫ اجراي پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت
۶٫ ساخت و طراحي قطعات فلزي ، پليمر و آلياژي و…
۷٫ زمينه سازي مناسب براي ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي و خدمات اطلاع‌رساني مرتبط با صنايع مختلف
۸٫ عمومي و كاربردي کردن علوم و فنون
۹٫ برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت علمي و تخصصي با مشارک دانشگاه ها و موسسات داخلي و خارجي
۱۰٫ ايجاد بستر مناسب براي رشد و اعتلاي علمي و پژوهشي دانشجويان و تربيت پژوهشگران و مديران آينده کشور به عنوان اصلي ترين و پايه اي ترين هدف آلفا
۱۱٫ ترويج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجويان دانشگاه
۱۲٫ گسترش و تقويت روح پژوهش و تفکر علمي در جامعه
۱۳٫ تلاش منظم و مستمر به منظور رويارويي با نيازهاي حال و آينده
۱۴٫ کمک به توسعه هماهنگ بخشهاي مختلف از جمله دانشگاهها و صنايع از طريق برقراري ارتباط سازمان يافته
۱۵٫ رشد و پرورش خلاقيتها و ايجاد روحيه کارآفريني در فارغ التحصيلان
۱۶٫ زمينه سازي مناسب جهت تجاري نمودن تحقيقات


فصل دوم :
نظامنامه اداري

ماده ۸- اركان آلفا:
اركان آلفا به شرح زير است:

۱٫ هيئت مديره

۲٫ مديرعامل
– رئيس دفتر مديرعامل
– رئيس برنامه ريزي و کنترل پروژهاي
– رئيس بازرسي و نظارت بر امور سازماني
– روابط عمومي

۳٫ مديريت اداري
– امور اداري کارکنان آلفا
– تامين و تخصيص نيروي انساني
– بهبود روابط کار و امور اجتماعي
– تدوين مقررات اداري آلفا
– ترابري و امور مسافرت
– تدارکات و امور کالا
۴٫ مديريت مالي
– امور حقوقي و قراردادها
– حسابداري مالي
– حسابداري صنعتي
– حسابداري پرداختي ها
– بودجه

۵٫ مديريت پژوهش و آموزش
– امور آموزش هاي تخصصي
– امور پژوهش هاي حرفه اي
– امور کنگره ها و همايش ها
– امور کتابخانه و انتشارات
– مشاوران علمي آلفا
۶٫ مديريت فني
– امور فني و مهندسي
– امور تدارکات مهندسي و ساخت
– امور نصب و راه اندازي
– نظارت بر پروژه ها و بازرسي فني
– ايمني و محيط زيست(HSE)
– امور کامپيوتر و مخابرات

۷٫ سرپرست شعب  تهران / اهواز / اصفهان
۸٫ مديريت دپارتمان ها

ماده ۹ –  ترکيب هيئت مديره :
۱٫ مدير عامل
۲٫ رئيس هيئت مديره
۳٫ اعضاء هيئت مديره(سهام داران)

ماده ۱۰ـ وظايف و اختيارات هيئت مديره:
۱٫ تصويب آيين‌نامه داخلي هيئت مديره
۲٫ تصويب نمودار سازماني و تشكيلات آلفا براساس ضوابط و مقررات مربوط
۳٫ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي آلفا ( از جمله آيين نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي)
۴٫ بررسي و تصويب بودجه ساليانه و تفصيلي آلفا
۵٫ تصويب حسابها و ترازنامه ساليانه آلفا
۶٫ تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط
۷٫ كوشش براي جلب كمكهاي بخش غير دولتي و عوايد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي و ساختماني، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط
۸٫ تصويب ميزان فوق‌العاده‌هاي اعضاي هيئت علمي آلفا
۹٫ تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و… در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
۱۰٫ تعيين ميزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نويسانه و نظاير آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط
۱۱٫ بررسي گزارش عملكرد ساليانه آلفا كه از طرف مديريت هاي چهارگانه آلفا ارائه مي‌شود و اظهار نظر نسبت به آن

ماده ۱۱- مدير عامل
مدير عامل آلفا ، كه نماينده قانوني آلفا نزد مراجع حقيقي و حقوقي است، از ميان اعضاي هيئت مديره منصوب مي‌شود. انتصاب مجدد وي بلامانع است و تا زماني كه فرد جديدي به جاي وي منصوب نشده است همچنان به وظايف و اختيارات قانوني خود ادامه مي‌دهد.

ماده ۱۲- وظايف و اختيارات مدير عامل
۱٫ برنامه ريزي براي آلفا ، هدايت و اداره امور آن و نظارت بر حسن اجراي همه فعاليتهاي آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط
۲٫ تنظيم نمودار سازماني و تشكيلات آلفا و پيشنهاد آن به هيئت مديره براي تصويب و طي مراحل قانوني
۳٫ صدور احكام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفيع، ارتقا، مأموريت، اخراج و… اعضاي هيئت علمي و كارمندان آلفا در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
۴٫ انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسئوولان آلفا براساس نمودار سازماني و تشكيلات مصوب آلفا و عزل و آنان
۵٫ امضاي قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد مالي اداري و مكاتبات آلفا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
۶٫ افتتاح حسابهاي بانكي مورد نياز و معرفي دارندگان حق امضاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۷٫ تنظيم بودجه ساليانه و تفصيلي آلفا و پيشنهاد آن به هيئت مديره پس از تأييد جلسه هيئت مديره آلفا ، براي تصويب و طي مراحل قانوني
۸٫ تنظيم آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي آلفا و همچنين تغيير و اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به شوراي آلفا براي تأييد و طي مراحل قانوني
۹٫ تنظيم آيين نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي درچارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به شوراي آلفا براي تأييد و طي مراحل قانوني
۱۰٫ ارائه گزارش عملكرد ساليانه آلفا به شوراي آلفا و هيئت مديره
۱۱٫ پيشنهاد تأسيس و انحلال گروههاي پژوهشي ، مراكز پژوهشي و پژوهشكده‌ها به شوراي آلفا
۱۲٫ استيفاي منافع و حفظ حقوق آلفا در مراجع قانوني (اعم از قضايي، اجرايي، اجراي و…) به نمايندگي از آلفا شخصاً و يا به وسيله وكيل با حق توكيل غير تا يك درجه
۱۳٫ اجراي مصوبات هيئت مديره و شوراي آلفا در چاچوب قوانين و مقررات مربوط
تبصره : مديرعامل آلفا مي‌تواند بخشي از وظايف و اختيارات اداري و مالي خود را با حفظ مسئووليت خويش و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، به مديران،معاونان  تفويض كند.

۱۴٫ بررسي و تصويب برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت، همايش‌ها و بازديدهاي علمي
۱۵٫ بررسي و تصويب نيازهاي تجهيزاتي، انتشاراتي، اطلاعاتي و علمي آلفا و ارائه گزارش سالانه به شوراي آلفا.

– رئيس دفتر مديرعامل
۱٫

–  برنامه ريزي و کنترل پروژه
۱٫ تهيه‌ و تنظيم‌ پيش‌نويس‌نامه‌ها و گزارش‌ها به‌ دستور مديرعامل.
۲٫ پشتيباني و برنامه ريزي امور آلفا
۳٫ کنترل پروژه و امور برنامه ريزي
۴٫ برگزاري شواري سياستگذاري
۵٫ همكاري‌ در تهيه‌ و تنظيم‌ مدارك‌ و گزارش‌هاي‌ لازم‌ براي‌ نمايندگان‌ آلفا جهت‌ طرح‌ در مجامع‌ خارج‌ ازمركز.
۶٫ تهيه‌ و تنظيم‌ دستور جلسات‌ و ثبت‌ و ضبط و توزيع‌ صورت‌ جلسات‌ مديرعامل
۷٫ برنامه‌ريزي‌ بازديدهاي‌ مديرعامل ، مديران‌، و كاركنان‌ آلفا از مراكز و ساير سازمان‌ها و مجامع‌.
۸٫ گردآوري‌ و تحليل‌ نظرات‌ مخاطبين‌ آلفا درباره‌ اهداف‌ و خدمات‌ آلفا و ارائه‌ نتايج‌ به‌ مديرعامل و سايرمديران‌ و كاركنان‌ آلفا.
۹٫ برنامه‌ريزي‌ و تنظيم‌ اوقات‌ ملاقات‌ و جلسات‌ مديرعامل با مديران‌ و كاركنان‌ آلفا و نمايندگان‌سازمان‌هاي‌ ديگر و ساير مراجعان‌.

– بازرسي و نظارت بر امور سازماني:
۱٫ انجام‌ ساير امور دفتري‌ و روابط عمومي‌ ارجاعي‌ از طرف‌ مديرعامل‌ آلفا.
۲٫ ايجاد تدابير لازم‌ براي‌ تامين‌ حفاظت‌، ايمني‌ و امنيت‌ آلفا.
۳٫ بازرسي بر امور مديران و روابط سازماني آلفا ، بصورت سرزده و ارائه مستندات به مدير عامل
۴٫ ارجاع تخلفات اداري و سازماني به دفتر مديرعامل
۵٫ نظر سنجي از کارگران ، پرسنل ، مدير دپارتمان ها ، سرپرست شعب و مديران از روند کار و ارائه گزارش به مديرعامل
۶٫ گردآوري‌ و تحليل‌ كليه‌ اطلاعات‌ در داخل‌ و خارج‌ مركز كه‌ بر فعاليت‌ و عملكرد آن‌ تاثير مي‌گذارند وارائه‌ نتايج‌ به‌ مديرعامل‌ آلفا با رفتاري درست و بدون قصد و غرض با در نظر داشتن اصولي خشک و قانونمند.

– روابط عمومي :
۱٫ تسهيل‌ ارتباط آلفا با ساير مراكز و مجامع‌ علمي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌.
۲٫ ارائه‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ مراجعين‌ آلفا درباره‌ اهداف‌، فعاليت‌ها و خدمات‌ آلفا.
۳٫ انتشار اخبار مربوط به‌ فعاليتهاي‌ مركز از طريق‌ وسايل‌ ارتباط جمعي‌.
۴٫ تهيه‌ و توزيع‌ نشريات‌ داخلي‌ و بولتن‌هاي‌ خبري‌ براي‌ افزايش‌ آگاهي‌ مديران‌ و كاركنان آلفا
۵٫ مطالعه‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ اخبار و اطلاعات‌ منتشر شده‌ توسط رسانه‌هاي‌ عمومي‌ كه‌ با فعاليت‌هاي‌‌ آلفا ارتباط دارد و تهيه‌ پاسخ‌ و توضيح‌ در موارد لازم‌.

ماده ۱۳- وظايف و اختيارات مديريت اداري:
– حوزه مديريت اداري داراي شش بخش مي باشد که اين دو بخش به تفکيک در ذيل آمده است:

– امور اداري کارکنان (برخي فعاليت هاي مديريت)
۱- ابلاغ‌ مصوبات‌، بخشنامه‌ها، و دستورات‌ مديرعامل‌ آلفا به‌ واحدها
۲- پيگيري و ابلاغ قوانين جديد اداري ، انظباتي در آلفا
۳- پيگيري و ابلاغ قوانين جديد کار و بيمه وپيگيري امور اداري پرسنل
۴- پيگيري‌ و كسب‌ اطلاع‌ از جريان‌ و نتيجه‌ دستورات‌ و امور ارجاعي‌ مديرعامل‌ ، مديران‌ وكاركنان‌ و ارائه‌ گزارش‌هاي‌ مستمر به‌ مديرعامل.
۵- تسهيل‌ ارتباط آلفا با ساير مراكز و مجامع‌ علمي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌.
۶- ارائه‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ مديران‌ و كاركنان‌ آلفا در زمينه‌هاي‌ اهداف‌ و نقش‌ آلفا ، چگونگي‌ پيشرفت‌فعاليتها، مشكلات‌ و موانع‌، خدمات‌ آلفا ، وضعيت‌ سازمان‌ و….
۷- تلاش‌ براي‌ شناساندن‌ مركز و اهداف‌ و خدمات‌ آن‌ به‌ جامعه‌ و مخاطبين‌ خاص‌ آن‌.

– تامين وتخصيص نيروي انساني

۱٫ برنامه‌ريزي‌ منابع‌ انساني‌ لازم‌ بنا به درخواست مديرعامل ، مديريت هاي چهارگانه،مديران دپارتمان
۲٫  نظارت‌ بر انجام‌ كليه‌ مراحل‌ كارگزيني،اعم از سوءپيشينه و مصاحبه هاي حضوري
۳٫ بايگاني کليه رفتار هايي که از سمت کميته انظباطي ( چه خوب و چه بد) به عنوان سوابق فردي پرسنل
۴٫ نظارت برکيفيت کارکرد پرسنل به وسيله گزارشي که از مديران دپارتمان و مديريت هاي چهارگانه دريافت مي کند

–  بهبود روابط کار و امور اجتماعي
۱٫ ايجاد ارتباط منظم‌ بين‌ مديران‌، كاركنان‌ و مديرعامل و تلاش‌ براي‌ بهبود روابط آنان‌
۲٫ برقراري نظمونظارت بر و ارتباطات اداري
۳٫ سنجش‌ افكار كاركنان‌ آلفا در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ و ارائه‌ نتايج‌ به‌ مديرعامل و مديران‌ داخلي‌
۴٫ جمع آوري و درخواست نحوه کارکرد نفرات زير مجموعه در دپارتمان ها ، نحوه کارکرد مدير دپارتمان ها از مديران و ارائه گزارش ارزيابي به مدير اداري و مديرعامل
۵٫ پيگيري رفتار هاي جمعي و برخورد با ارباب رجوع
۶٫ نظارت بر نحوه گفتار در پروژه ها ، الفاظ و حرکات ، پوشش مناسب و نحوه برخورد با يکديگر

-تدوين مقررات اداري
۱٫ تدوين مقرراتي که از صورتجلسات شواري سياستگذاري و ديگر شورا ها که به امضاء مديرعامل رسيده باشد
۲٫ هماهنگ کردن قوانين جاري در شرکت با قوانين جاري در ايران
۳٫ آگاهي کامل از آخرين قوانين جاري در ايران به منظور يکسان سازي رفتار هاي سازماني
۴٫ ابلاغ آخرين تغييرات قوانين اداري ، مالي و تامين اجتماعي به مديران مربوطه ، از طريق مديريت اداري

– ترابري و امور مسافرت
۱٫  پيگيري درخواست هاي مسافرت مديرعامل ، مديريت هاي چهارگانه و نفرات درخواست شده
۲٫ ارتباط با آژانسهاي مسافرتي جهت تامين بليط هاي اتوبوس ، هواپيما، قطار، کشتي و همچنين هماهنگي با تور هاي مسافرتي ، به منظور تشويق هايي که در جلسات براي نفرات در نظر گرفته مي شود
۳٫ پيروي از اصول و قوانين رايج ايران جهت هماهنگي هاي بين المللي
۴٫ تلاش براي به نتيجه رساندن درخواست مسافرت هاي فوري ، با دستور مديريت هاي چهارگانه يا مديرعامل

– تدارکات و امور کالا
۱٫ تامين درخواست هاي تدارکاتي از جمله خريد لوازم فني ، خورد و خوراک، پوشاک ، لوازم التحريرو…
۲٫ تامين‌ به‌ موقع‌ كليه‌ احتياجات‌ آلفا به‌ تجهيزات‌، ملزومات‌، و خدمات‌ براي‌ اجراي‌ برنامه‌ها وفعاليت‌هاي‌ آلفا
۳٫ پيگيري و مذاکره با شرکت ها دولتي و خصوصي ، جهت فروش يکسري از محصولات توليدي آلفا(مانند:قطعات ساخته شده ، مواد خريداري شده )
۴٫ بازاريابي هاي صنعتي کوچک و بزرگ ، داخلي و خارجي

ماده ۱۴- وظايف و اختيارات مديريت مالي‌:
حوزه مديريت مالي داراي پنج بخش مي باشد ،که تفکيک در ذيل آمده است:

– امور حقوقي و قراردادها :
۱٫ برنامه‌ريزي‌ و نظارت‌ بر امور مالي‌ آلفا براساس‌ خط مشي‌هاي‌ ابلاغي‌.
۲٫ مراقبت‌ بر چگونگي‌ ورود و خروج‌ و حفظ و نگهداري‌ اموال‌ آلفا.
۳٫ برنامه‌ريزي‌ و اقدام‌ براي‌ تامين‌ رفاه‌ كاركنان‌ آلفا.
۴٫ انجام‌ ساير امور اداري‌ و مالي‌ ارجاعي‌ از طرف‌ مديرعامل آلفا.
۵٫ مراقبت‌ بر تطبيق‌ هزينه‌هاي‌ آلفا با بودجه‌ مصوب‌.
۶٫ انجام کليه امور قراردادها و پيگيري آنها تا مراحل نهايي و تشکيل حسابهاي مالي
۷٫ پيشنهاد خط مشي‌هاي‌ اجرايي‌ آلفا در امور حقوقي‌.

– حسابداري مالي :
۱٫ انجام‌ كليه‌ حسابداري‌، تهيه‌ و ارائه‌ گزارش‌هاي‌ مالي‌ به‌ مديرعامل و ساير مراجع‌ ذيربط.
۲٫ پيشنهاد خط مشي‌هاي‌ اجرايي‌ آلفا در امور مالي‌.

– حسابداري صنعتي:

– حسابداري پرداختي ها:

– بودجه:
۱٫ تهيه‌ و تنظيم‌ بودجه‌ آلفا با همكاري‌ ساير مديران و پيگيري‌ تصويب‌ آن‌ در مراجع‌ ذيربط.

ماده ۱۵- وظايف و اختيارات مديريت پژوهش و آموزش
حوزه مديريت پژوهش و آموزش داراي پنج بخش مي باشد که به تفکيک در ذيل آمده است:

– امور آموزش هاي تخصصي
۱٫ ايجاد سايت اينترنتي جهت انتشار نتايج تحقيقات وفعاليتهاي آموزش الکترونيک
۲٫ انتشارنشريه آموزشي  الکترونيک
۳٫ برگزاري  كلاسها وكارگاه ها با توجه به گروههاي موجود در آلفا
۴٫ برگزاري دوره‌هاي تخصصي وحرفه اي در چارچوب ضوابط

– امور پژوهش هاي حرفه اي
۱٫    برنامه ريزي و هماهنگي پژوهش و فناوري
۲٫ امور ارتباطات علمي و پژوهشي
۳٫ اجراي طرحهاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي
۴٫ گردآوري، سازماندهي، ذخيره، حفاظت، بازيابي، تحليل و اشاعه مدارك و اطلاعات علمي و فني از جمله پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتراي تخصصي دانش آموختگان داخل و دانش‌آموختگان ايراني خارج از كشور، مقاله‌هاي سمينارها و نشريه‌هاي علمي و پژوهشي، طرحهاي پژوهشي، بانك اطلاعاتي محققين و متخصصين
۵٫ همكاري پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داخل و خارج از كشور به منظور ارتقاي كيفيت فعاليتهاي پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
۶٫ ارائه خدمات مشاوره‌اي و اطلاعاتي به اشخاص حقيقي و حقوقي براساس نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي انجام شده در آلفا
۷٫ سازماندهي امکانات تحقيق و توسعه براي ايجاد پيوند بين منابع و مهارتهاي دانشگاهها و مراکز علمي و فناوري و صنعتي
۸٫ برنامه ريزي و ايجاد زمينه مناسب به منظور کاربردي و تجاري کردن نتايج تحقيقات
۹٫ دستيابي به آخرين اطلاعات و دانش فني مورد نياز به منظور کسب و ايجاد فناوري برتر به منظور رقابت در جامعه جهاني

– امور کنگره ها و همايش ها
۱٫ برگزاري همايشها وسخنرانيها
۲٫ برگزاري همايشهاي علمي ملي و بين‌المللي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاههاي آموزشي ملي و بين‌المللي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

– امور کتابخانه و انتشارات
۱٫ فعاليتهاي سمعي وبصري
۲٫ ايجاد سايت اينترنتي جهت انتشار نتايج تحقيقات وفعاليتها
۳٫ انتشارنشريه الکترونيک
۴٫ انتشار مجله، كتاب، نمايه‌نامه، چكيده‌نامه، آمارنامه، فرهنگنامه و اصطلاحنامه، توليد نرم‌افزار و برنامه‌هاي رايانه‌اي متناسب با اهداف پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مربوط
۵٫ برنامه‌ريزي، اجراي،  ارزيابي و هماهنگي طرحهاي جامع همكاري بين‌ كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

– مشاوران علمي آلفا

۱٫ ايجاد فضاي مناسب علمي و پژوهشي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور
۲٫ ارتقاء دانش فني متخصصين براي بروز خلاقيتها و نوآوريها در زمينه فناوري
۳٫ جذب دکترها ، کارشناسان ارشد و کارشناس زبده جهت بهره گيري از نظرات علمي آنها و ارائه حق الزحمه بر اساس جداول مشاوران
۴٫ انتخاب نفرات علمي و زبده از پرسنل دپارتمان ها به عنوان مشاوران علمي آلفا

ماده ۱۶- وظايف و اختيارات مديريت فني

– امور فني و مهندسي
۱٫ انجام امور فني و مهندسي طراحي ، ساخت و توليد، تعمير
۲٫ پوشش دهي تخصصي امور فني علوم وصنايع خاص مهندسي
۳٫ انجام فعاليت هاي تخصصي فني در زمينه هاي صنعت نفت و حفاري (از طريق دپارتمان مهندسي نفت و حفاري )
۴٫ انجام فعاليت هاي تخصصي فني در زمينه علوم شيمي و مهندسي شيمي(از طريق دپارتمان شيمي)
۵٫ انجام فعاليت هاي تخصصي فني در زمينه علوم پليمرو مهمندسي پليمر(از طريق دپارتمانمهندسي پليمر)
۶٫ انجام فعاليت هاي تخصصي فني  در زمينه محيط زيست(از طريق دپارتمان محيط زيست)
۷٫ انجام هماهنگي امور فني و امور اداري مهندسي دپارتمان ها
۸٫ تعيين خط مشي هاي امور مهندسي با هماهنگي دپارتمان ها
۹٫ برنامه ريزي و هماهنگي تنگاتنگ با برنامه ريزي و کنترل پروژه

– امورتدارکات مهندسي و ساخت
۱٫ تامين لوازم و مايحتاج پروژه ها از طريق مديريت اداري و خريد وتامين کالا
۲٫ پيگيري و بستر سازي جهت هماهنگي با ديگر امور آلفا جهت امور مهندسي و ساخت
۳٫ طراحي و ساخت لوازم و قطعات سفارش داده شده از خارج آلفا يا جهت تامين پروژه هاي آلفا
۴٫ ساخت قطعات پليمري و فلز و هر نوع سفارش ساخت قطعه ديگر
۵٫ ساخت دکل هاي حفاري با استفاده از دانش فني و استفاده از دپارتمان تخصصي حفاري
۶٫ ارتباط تنگاتنگ با مديري امور مالي و مديريت اداري از طريق مديرت فني، جهت هماهنگي امور بانکي، بيمه ، حسابداري، بازرگاني و حقوق

– امورنصب و راه اندازي
۱٫ مسئوليت نصب و راه اندازي قطعات و مکانيسيم هاي تخصصي صنعتي مربوط به پروژهاي مشخص با نظارت مستقيم مسئول نصب و راه اندازي
۲٫ نصب و تجهيز قطعات و قسمت هاي تخصصي پروژه با استفاده از نفرات دپارتمان هاي آلفا
۳٫ راه اندازي پروژه هاي صنعتي با نظارت مسئولين ذي ربط و حضور کارفرما و چک شدن کار قبل از راه اندازي توسط مديران و ناظران زبده

– نظارت بر پروژه ها و بازرسي فني
۱٫ نظارت بر پروژه هاي آلفا( کليه پروژهاي فني ، مهندسي تفصيلي ،پايلوت ، طراحي و ساخت قطعه و ساخت تجهيزات سنگين صنعتي با استفاده از گروه نظارت مجرب و تاييد شده)
۲٫ نظارت تخصصي با استفاده از ديگر دپارتمان هاي آلفا بر پروژهاي فعال آلفا با شرکت هاي داخلي و خارجي
۳٫ گزارش مستقيم به مديرفني و مديرعامل (در صورت فعال بودن پروژه اي با مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ريال به بالا، گزارش ساعتي بصورت شفاهي و کتبي به مراجع ذي صلاح الزامي ميباشد.)
۴٫ کنترل کيفيت قطعات ساخته شده ، تجهيزات نصب شده ، و کليه اموري که توسط دپارتمان هاي ذي ربط آلفا به اجرا رسيده باشند.(بخش آزمايشگاه هاي کنترل کيفيت موارد خاص بايد با اجراي تفاهم نامه بين مراکز خاص انجام شود)

– ايمني و محيط زيست(HSE)
۱٫ نظارت بر اجراي صحيح استانداردهاي کاري و حين کار ، سلامتي نفرات، ايمني، ورعايت اصول محيط زيستي
۲٫ نظارت بر پروژهاي نفتي و حفاري با استفاده از کارشناسان ايمني زبده
۳٫ نظارت ايمني بر پوشش، حفاظ شخصي و ديگر موارد حين کار که در اجراي هر پروژه آورده مي شود.
۴٫ تاييد پروانه کار درمحيط هاي ممنوعه( توام با حرارت)
۵٫ چک کردن کارگاه هاي و کارگران بصورت سر زده
۶٫ هماهنگي جهت دوره هاي ايمني کوتاه مدت قبل از شروع هر پروژه صنعتي
۷٫ تذکرات لازم قبل از شروع هر پروژه و حين کار بمنظور جلوگيري از بروزهر گونه خطري
– امورکامپيوتر و مخابرات
۱٫ هماهنگي سازي، رفع عيب و بنا به مورد راهنمايي در مورد نرم افزار ها و سخت افزار هاي،سيستم هاي مديرعامل، مديران چهارگانه آلفا،مديريت دپارتمان ها وسرپرست پروژه ها،با درخواست مکتوب از سمت متقاضي
۲٫ تحويل يارانه(نوت بوک ، PC) و تلفن(همراه، ثابت) طبق ضوابط جاري شرکت(  گرفتن رسيد با کد فرم مشخص)

ماده ۱۷- سرپرست شعبه:
۱- سرپرست شعبه بعنوان نماينده  امور آلفا در شهرستان مشخص، انجام به فعاليت نموده وکليه کارهاي ايشان تحت نظارت معاونين ، مديران و مديرعامل قرار مي گيرد.
۲- سرپرست شعبه موظف است ،بعنوان نماينده آلفا در آن شهرستان از کليه حقوق مادي و معنوي آلفا دفاع نموده و هر گونه کم کاري و يا اشتباهي که باعث شود حيثيت علمي و کاري آلفا تحت الشاع قرار گيرد، علاوه بر پرداخت جريمه نقدي که پس از تعيين در جلسه کميته انظباطي معين مي گردد، از سمت خود بنا به تشخيص هيت مديره کنار گذاشته مي شود.
۳- از نظر مالي سرپرست شعبه به دليل اينکه از سهامداران آلفا محصوب نمي شود، بنا به تشخيص هيئت مديره درصدي از سود پروژه هاي تحت نظر ايشان بعنوان پاداش به ايشان پرداخت مي شود.
۴- سرپرست شعبه موظف است هرگونه کار تخصصي دپارتماني که به ايشان جهت انجام هرگونه پروژه اعلام مي شود را ، با مدير دپارتمان در جلسه رسمي شعبه به شور  و مشورت بگذارد وتمامي مسئوليت پيگيري آن را به عهده بگيرد.
۵- سرپرست شعبه موظف است کليه کارهاي مربوط به حق و حقوق مادي و معنوي نفرات تحت نظر خود را پيگيري و با تاييد نمود آن ، امور مربوطه را به شخص بالاسري مربوطه ارجاع دهد.
۶- سرپرست شعبه مي بايست از کليه امور پرسنل تحت نظر خود با خبر بوده و هرگونه شکايت از شخص تحت نظر ايشان به مقام بالاسري ، باعث مي شود سرپرست شعبه به بخش کنترل بهبود روابط و کميته انظباطي معرفي شود.

ماده ۱۸- دپارتمان ها:
۱- تعريف دپارتمان در آلفا: دپارتمان به مجموعه سه بخش پژوهش ، آموزش ، و فني در يک زمينه تخصصي مشخص به سرپرستي مدير دپارتمان مي باشد.
۲- مدير دپارتمان : مدير دپارتمان بعنوان مسئول يک گروه تخصصي با عنوان مشخص فعاليت خود را در آلفا تحت نظر سرپرست شعبه يا بصورت مستقيم تحت نظر معاونت هاي آلفا انجام مي دهد.
۳- مدير دپارتمان موظف مي باشد ، کليه امور آموزشي ، پژوهشي ، فني دپارتمان خود را با معاونان ومديران در ارتباط بگذارد و هرگونه مورد قابل پيگيري را با سرپرست شعبه يا معاونت ها در ميان بگذارد.
۴- کليه کارهاي مديريت دپارتمان ها بصورت مکتوب و الکترونيک بوده و نياز به حضور در مجامع خاص نمي باشد.
۵- مدير دپارتمان موظف است هرگونه کار تخصصي دپارتمان خود را در جلسه (پژوهشي ،فني و آموزشي) هفتگي مطرح نمايد و تمامي مسئوليت پيگيري آن را به عهده بگيرد.
۶- مديريت دپارتمان موظف است کليه کارهاي مربوط به حق و حقوق مادي و معنوي نفرات تحت نظر خود را پيگيري و با تاييد نمود آن ، امور مربوطه را به شخص بالاسري مربوطه ارجاع دهد.
۷- مديريت دپارتمان هر بخش مي بايست از کليه امور پرسنل تحت نظر خود با خبر بوده و هرگونه شکايت از شخص تحت نظر ايشان به مقام بالاسري ، باعث مي شود مدير دپارتمان به بخش کنترل بهبود روابط و کميته انظباطي معرفي شود.

ماده ۱۹- مدير گروه
۱- مدير گروه بعنوان نفر دوم هر دپارتمان در بخش آموزش يا پژوهش يا فني مشخص شده و تمام کارهاي گروه تحت نظر ايشان است.
۲- مدير گروه ها در هر دپارتمان سه نفر مي باشند( مديرگروه آموزش دپارتمان- مدير گروه پژوهش دپارتمان – مدير گروه فني دپارتمان) کليه امور اين نفرات تماما تحت نظر مدير دپارتمان بوده و هرگونه کاري که در دپارتمان تعريف مي شود ، بعد از جلسه دپارتمان با حضور سه مديرگروه و اعلام نتيجه کتبي آن بنا به بلامانع بودن آن ، کار اجازه خروج از دپارتمان و ارجاع آن به مسئولين ذيربط را پيدا مي کند.

ماده ۲۰ ـ تركيب شوراي سياستگذاري آلفا
۱٫ مديرعامل پژوهشکده (رئيس شورا)
۲٫ مجموعه مديران پژوهشکده
۳٫ مديران دپارتمان هاي ذينف
۴٫ دو تا پنج تن از اعضاي هيأت علمي

ماده ۲۱- جلسات شوراي آلفا
جلسات شوراي آلفا دست كم هر ماه يكبار و با حضور حداقل دو سوم اعضا، به شرط حضور رئيس شورا،‌رسميت مي‌يابد و تصميم‌هاي آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك كل اعضاي شورا لازم‌الاجراست.

ماده ۲۲- وظايف و اختيارات شوراي آلفا
۱٫ تصويب آيين‌نامه داخلي شورا
۲٫ تعيين خط‌مشي و برنامه‌هاي علمي و پژوهشي در چارچوب سياستها و مصوبات
۳٫ تأييد آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي
۴٫ تأييد بودجه ساليانه و تفصيلي آلفا و پيشنهاد آن به هيئت مديره
۵٫ تصويب آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي پژوهشي گروههاي پژوهشي
۶٫ بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي آلفا و نظارت بر كيفيت و حسن اجراي آنها و انجام اقدامات مود نياز در صورت لزوم تجديدنظر و تصويب تغييرات آنها بر اساس سياست‌ها و رويه‌هاي مصوب شوراي آلفا
۷٫ ارزيابي نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي آلفا
۸٫ برنامه‌ريزي براي ايجاد و تعميق ارتباط علمي با ساير موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور براي ضوابط و مقررات مربوط
۹٫ تأييد آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
۱۰٫ بررسي و تصويب سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي آلفا طبق ضوابط و مقررات مربوط
۱۱٫ تصويب آيين‌نامه‌هاي تأليف و ترجمه كتاب و مقاله و نحوه انتشار نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي آلفا
۱۲٫ سياست‌گذاري،بررسي و تاييد صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيأت علمي آلفا براي معرفي به مراجع ذي صلاح جهت تاييد.
۱۳٫ انجام ساير اموري كه در چارچوب ضوابط و مقررات از سوي هيئت مديره يا مديرعامل آلفا به شورا محول مي‌شود.


فصل سوم :
بودجه و مواد متفرقه

ماده۲۳ : سهم آلفا از نظر حقوقي و مالي در پروژه ها
در هر طرح و پروژه اي که به نام آلفا گرفته يا کار مي شود ، با هر موسسه داخلي يا خارجي ،خصوصي يا دولتي ۲۵-۳۰% (بنا به تشخيص هيئت مديره) از مبلغ کل قرارداد متعلق به آلفا مي باشد.

ماده۲۴- منابع مالي
۱٫ اعتبارات بودجه عمومي
۲٫ درآمدهاي اختصاصي حاصل از اجراي طرحهاي پژوهشي، ارائه خدمات مشاوره‌اي، برگزاري كارگاهها و دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت و عرضه محصولات علمي
۳٫ كمكهاي دريافتي از وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مرتبط
۴٫ هدايا و كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي
۵٫ حق عضويت

ماده ۲۵- سال مالي پژوهشکده :
سال مالي پژوهشکده مطابق با اساسنامه حقوقي ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها ، بوده و از تمامي قوانين مالياتي کشور ايران پيروي مي نمايد.


فصل چهارم :
استخدام ،عضويت و مسائل حقوقي مربوطه

ماده۲۶ – استخدام:
استخدام در کادر اداري آلفا طبق موازين جمهوري اسلامي ايران مي باشد ، و به دليل خصوصي بودن موسسه مطابق با گزينش هيئت کارگزيني آلفا مي باشد.

ماده۲۷-عضويت پيوسته:
موسسان آلفا و کليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي ارشد و بالاتر در رشته هاي علوم فني ومهندسي ،علوم پزشکي ،علوم انساني مطابق با وجود هيئت علمي هاي موجود در آلفا ، مي توانند به عضويت پيوسته در آيند.

ماده۲۸- عضويت وابسته:
اشخاصي که داراي درجه کارشناسي هستند و مدت ۵سال به نحوي در يکي از رشته هاي موجود در چارت پژوهشي – علمي آلفا شاغل باشند.

ماده ۲۹- عضويت دانشجويي:
کليه دانشجوياني که در رشته هاي علوم منطبق با چارت علمي – پژوهشي آلفا به تحصيل اشتغال دارند.

ماده۳۰ – عضويت افتخاري:
شخصيت هاي ايراني و خارجي که مقام علمي آنان در زمينه هاي علوم منطبق با چارت علمي – پژوهشي آلفا حائز اهميت خاص باشد ، يا در پيشبرداهداف آلفا کمکهاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.
تبصره : اعضاء انجمن علمي آلفا پس از ۲۰ سال سابقه عضويت پيوسته ، عضويت افتخاري انجمن علمي آلفا را خواهند داشت.

ماده۳۱- اعضاء موسساتي (حقوقي)
سازمانهايي که در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن علمي آلفا درآيند.
تبصره: افراد داري درجه کارشناسي در يکي از رشته هاي مذکور در چارت پژوهشي آلفا مي توانند با تصويب شوراي انجمن به عضويت پيوسته انجمن در آيند.
تبصره۱: اعضاي موسساتي به مثابه ( درصورت پرداخت حق عضويت) عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.
تبصره۲: کليه اعضا: پيوسته و وابسته ، سالايانه مبلغي را که ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.
تبصره۳ : پرداخت حق عضويت هيچگونه حق ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي کند.
تبصره۴:اعضاي افتخاري انمجن هاي علمي از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده۳۲- عضويت در يکي از موارد زير خاتمه مي يابد:
۱٫ استعفاي کتبي
۲٫ عدم پرداخت حق عضويت سالانه به مدت دو سال
۳٫ عدم رعايت شئونات اساسنامه به تشخيص مجمع عمومي
تبصره۱: تاييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.