اهداف آلفا

شرکت مهندسين مشاور آريا پژوهش آلفا به دليل اينکه با ديد علمي و تخصصي فعاليت هاي خود را انجام مي دهد ، در اولويت کاري خود اهدافي چون پرورش جوانان کارآمد و جويايي علم و نام در عرصه تکنولوژي را دنبال مي کند.
از اهداف کلان آلفا مي توان
۱- جذب دانشجويان فارغ التحصيل ايراني و پرورش آنان با پزوهش و آموزش و بعد وارد نمودن آنان به عرصه صنعت و همچنين افزايش معلومات صنعتي و تخصصي اين نفرات
۲- کاربردي نمودن علوم
۳- تجاري نمودن معلومات و دانش هاي فني که در خود آلفا توليد و يا وارد مي شوند.
۴- توليد علوم تخصصي و تجربي و ارائه ان به صورت آموزش
۵- ارائه خدمات آموزشي مرتبط با محدوده فعاليت هاي آلفا و مشارکت مراکز داراي صلاحيت
۶- تحقيق و پزوهش حرفه اي در محدوده فعاليت هاي آلفا
۷- اجرا، ساخت و تجهيز پروژه ها در محدوده فعاليت هاي ذکر شده آلفا(صنايع نفت و گاز ، پتروشيمي ، شيمي و محيط زيست)
۸- خدمات پشتيباني وخدمات تعميراتي تخصصي در محدوده ذکر شده فعاليت ها
۹- مشارکت در پروژه هاي کلان کشوري در بخش هاي خصوصي و دولتي
۱۰- ارائه مشاوره هاي تخصصي در محدوده فعاليت هاي آلفا
و… که ريز آنها و اطلاعات دقيقتر را مي توانيد از مدير دپارتمانها جويا شويد.