خدمات پژوهشی و همایش های دپارتمان پلیمر

پژوهش در شرکت آلفا یکی از ارکان فعالیتها محسوب می شود و بر همین اساس بود که اسم شرکت به آریا پژوهش آلفا نام گرفت. در دپارتمان پلیمر شرکت آلفا یکی از فعالیت های تخصصی که انجام می پذیرد پژوهش در زمینه این علم وسیع و نو است. در حقیقت آلفا بدلیل داشتن نفرات محقق و کارآمد،خود را در زمینه پژوهش های پلیمری وارد نمود و بر این عقیده استوار است که می بایست پژوهش را ترویج دهد. برای همین امر تصمیم گرفت هیئت علمی داشته باشد از نفراتی که دارای مدارک لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری باشد. و درچریان پژوهش های خود از داشنجویان بعنوان مشتاقان پژوهش  استفاده نماید . در حقیقت این بخش از دپارتمان آلفا پروژه های درون شرکت و برون شرکت را با تیم های زیر مجموعه ای که دارد انجام میدهد.در این قسمت آلفا با توجه به نیاز مشتریان و مشکلاتی که کارخانه ها و واحدهای پتروشیمیایی دارند  مشاوره های تخصصی خود را ارائه می هد. با توجه به این آلفا به واحدهای پتروشیمیایی و کارخانه ها پیشنهاد های پژوهشی خود را ارائه می دهد تا با تصویب آن به حل مشکلات و یا حتی ایجاد نو آوری در صنعت اقدام کند. همچنین در این دپارتمان بدلیل تولید علمی که وجود دارد و نفرات مدام در حال تحقیق و توسعه می باشند ، منبع خوبی برای دانشجویان و محققانی است نیاز به منابع علمی دارند و می تواند این نوع منابع علمی را از اینگونه پروژه ها تامین کنند.آلفا این پروژه ها و مشاوره های مکتوب خود ر ا در فروشگاه الکترونیک خود برای استفاده قرار داده است. همچین دانشجویان در مقاطع  لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری بنا به نیاز خود با توجه به محدودیت وقتی که دارند می تواند مشکلات خود را اعم از تامین کتب ،مقاله و منابع و پروژه های تخصصی با آلفا در میان بگذارند تا آلفا به آنها در این زمینه کمک نمایند .شما برای درخواست ها و توضیحات بیشتر در این زمینه می توانید با مدیریت درپارتمان در ارتباط باشید(ارتباط با آلفا بالای صفحه)