دپارتمان پلیمر و پتروشیمی

مهندسین مشاور آلفا با داشتن هیئت علمی قوی در زمینه های مهندسی پلیمر و صنعت پتروشیمی اقدام به راه اندازه این دپارتمان نمود. دپارتمان پلیمر آلفا در زمینه های علوم پلیمر و صنایع پلیمر فعالیت می کند . این امر باعث شد که آلفا در دپارتمان پلیمر خود دارای سه بخش پژوهش ، آموزش ، طراحی و ساخت قطعات را داشته باشد و بصورت کاملا حرفه ای در این زمینه فعالیت نماید. در حقیقت دپارتمان پلیمر آلفا با در اختیار داشتن نفراتی دارای سطح علمی بالا در این زمینه ضمن بررسی علوم پلیمر (پژوهش) به ارائه علم تولید شده در این دپارتمان می پردازد(آموزش) و برای تجاری ساختن علوم خود اقدام به فروش این علم و یا ساخت و تولید می کند. دپارتمان پلیمر آلفا در حال حاضر دارای پتانسیلی است که می تواند پروژه های پژوهشی و مشاوره ای با صنایع پلیمر و پتروشیمی داشته باشد و این موضوع می طلبد که این دپاتماان علاوه بر اینکه دارای نفراتی حرفه ای باشد ، همچنین باید دارای شبکه آزمایشگاهی معتبر و تخصصی باشد . که این مهم را از شبکه آزمایشگاهی سراسر کشورمان مرتفع نموده است.این دپارتمان بر پایه داشته های علمی و تخصصی خود در کنار شما جهت مشاوره ها و پژوهش ها و صنایع و  کارخانه های محصولات پلیمری شما خواهد بود.با توجه به اصل ۴۴ قاون اساسی دپارتمان پلیمر آلفا بقدری خود را منسجم و تخصصی می بیند که آمادگی خود را برای پژوهش،آموزش،مشاوره  و اجرای پروژهای صنایع مربوطه به این علم ،اعلام  می نماید.