وضعیت حقوقی

شرکت مهندسين مشاورآريا پژوهش آلفا شرکتي علمي ، پژوهشي ، تخصصي،فني ، و غير سياسي است.آلفا تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و تمام اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي، ولايت مطلقه فقيه ، و نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند و هيچيک از اعضاء حق فعاليت عليه جمهوري اسلامي ايران را ندارند. در غير اينصورت عضويت آنها در آلفا به صورت خوبخود کان لم يکن خواهد بود.

مدت فعاليت آلفا به شماره ثبت: ۳۱۸۰۵۳ وشناسه ملي:۱۰۱۰۳۵۴۱۱۷۲ از تاريخ ثبت ۹/۱۱/۱۳۸۶ که در اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي ايران (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضائيه) براي مدت نامحدود مي باشد.